گواهی حضور در سمینار آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل برنامه نویسی پرورش اندام

  1388/11/16      
گواهی حضور در سمینار آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل برنامه نویسی پرورش اندام گواهی حضور در سمینار آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل برنامه نویسی پرورش اندام گواهی حضور در سمینار آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل برنامه نویسی پرورش اندام, آکادمی علیرضا عبایی
4 امتیاز از 1 رای
آکادمی علیرضا عبایی
4 امتیاز از 1 رای
     
گواهی حضور در سمینار آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل برنامه نویسی پرورش اندام
گواهی حضور در سمینار آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل برنامه نویسی پرورش اندام

گواهی حضور در سمینار آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل برنامه نویسی پرورش اندام

علیرضا عبایی

آکادمی فرهنگی ورزشی

02632559698 - 09123954089 - 09354637367

کرج، سه راه عظیمیه، جنب پل جانبازان، مجتمع فرهنگی ورزشی خانواده

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 23
پنجشنبه‌ها از ساعت 7 صبح الی 21

قدرت گرفته از سامانه مربیگری بدنسازی
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری